المنت سیمی هیتسینگ ترموستات دار 30 وات بر متر

المنت سیمی هیتسینگ ترموستات دار 30 وات بر متر یک محصول با کیفیت و کاربردی  می باشد که با ولتاژ

المنت سیمی هیتسینگ ترموستات دار 40 وات بر متر

المنت سیمی هیتسینگ ترموستات دار 40 وات بر متر یک محصول با کیفیت و کاربردی می باشد که با ولتاژ

المنت وکیوم سیمی

المنت وکیوم سیمی یک سیم (به صورت رشته) نیمه رساناست که جریان الکتریکی را به خوبی از خود عبور می